Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


November - December

Csángó HimnuszCsángó magyar, csángó magyar.
Mivé lettél csángó magyar?
Ágról szakadt madár vagy te,
El vettetve, el felejtve!

Egy pusztába telepedtél,
Melyet országnak neveztél,
Most se országod, se hazád,
Csak az Úr Isten gondol rád.

Idegen nyelv béborítja nyom,
Olasz papocskák nyakadon,
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem hová leszünk?
Gyermekeink, s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket.

Halljuk áll még Magyarország,
Úr Istenünk Te is megáldd.
Hogy rajtunk könyörüljenek,
S elveszni ne engedjenek.

Mert mi is magyarok vagyunk,
Még Ázsiából szakadtunk,
Úr Isten sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszíts.A hazáértEmlékezzél meg Nagyasszonyunk ama szent és ihletett jelenetre, midőn első koronás királyunk, szent István Tenéked ajánlotta fel önmagát, koronáját és minden népét! Te jóságosan fogadtad a felajánlást, és a későbbi századokban, a tatárjárásban és egyéb veszedelmek idején tanúsított jóságod bizonyítja, hogy valóban Védasszonya voltál e Honnak, amelyet emiatt joggal Mária országának neveznek.
Nagyasszonyunk! Te tudod, hogy e Néked ajánlott Hon a nagy háborúk vérveszteségeitől, meg a forradalmaknak Istent, Haza fogalmát tipró hevétől létgyökerében megrendült. De mi tudjuk és hisszük, hogy Te nem engeded Mária országát elpusztulni.
Kelj fel tehát, Védasszonyunk és szégyenüljenek meg a Te és országod ellenségei! Küldj segítséget a magasból, hogy itt a Duna, Tisza medencéjében és a Kárpátok alján sínylődő magyarjaid jobb jövőhöz, régi boldog, édes Hazához jussanak, amelynek minden berkében és ligetjében, völgyében és szikláján, pusztáján és erdejében egy új, boldog évezreden át áldhassanak Téged Mentőnk és Védasszonyunkként!
Hallgasd meg könyörgésünket, adj bölcsességet kormányunknak, türelmes egyetértést népünknek, önzetlen hazaszeretetet vezetőinknek. Hatalmas segítő kezeddel áldd meg egyházunkat, hogy diadalmasan harcolhassa meg harcait, „pro regno Mariano”, a Te országodért.

Flórián Csaba: IMA

Óh! Ne engedd számba folyni
a felhígult erkölcsök szennyvizét
és igazítsd el tántorgó lépteim,
de rövidítsd meg utam, vergődésem
a gyászos reménytelenségbe. Ámen.

Ima a hazáért

"Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat; távoztasd el tőlünk a drágaságot, éhséget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait! Vezéreld szent akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat! Ámen."

(Az Emeljük föl szívünket! c. görög katolikus imakönyvből)IMA A MAGYAR NÉPÉRT

Szerző: Mézes Áron

Uram, jövök hozzád e nemzetért,
a Magyar népért könyörgöm.
Add hogy megtaláljon téged,
és megláthasson a problémák között!

Refr.:
Bocsájtsd meg vétkeinket!
Gyógyítsd meg sebeinket!
Szent lélek, söpörj végig az országon!
Hozd az ébredést, és a felüdülést!
Hozd az ébredést, és a felüdülést!